Olimpiada qalibləri ali məktəblərə imtahansız qəbul olunacaqlar
Bürclər - 6 İYUN
İyirmi səkkiz il sonra Naxçıvanda
İTV-də yeni təyinat
"BİZİM YOL" QƏZETİNİN LAYİHƏSİ: Azərbaycan Respublikasının dünya birliyinə inteqrasiyası, region ölkələri və digər dövlətlərlə, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi

75 yaşına çatmış tənha qocalar sosial-məişət xidmətinə götürülür

75 yaşına çatmış tənha qocalar sosial-məişət xidmətinə götürülür
Bölmə :
KİVDF
Yayım tarixi :
1/3/2013 [10:24]
Baxılıb :
3065 dəfə
Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edÓ™n şÓ™xslÓ™rÓ™ güzÓ™ştlÓ™r tətbiq olunur

Azərbaycanda dövlət qayğısına ehtiyacı olan vətəndaşlara, xüsusən əlillərə, əqli və fiziki qüsurlu uşaqlara, müstəqil həyat tərzi keçirə bilməyən insanlara yönəlik hansı tədbirlər həyata keçirilib? Dövlət bu və digər təbəqədən olan vətəndaşlarının yaşamaq, təhsil və sağlamlıq hüququnu, əmək və məşğulluq, fərdi hərəkət etmək şəraitini, mədəni və ictimai-siyai həyatda iştirak imkanlarını nə dərəcədə təmin edə bilib? Bu məqsədlə müraciət etdiyimiz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən BMT-nin icrasına dair Azərbaycan Respublikasının ilk hesabatını əldə etdik. Beləliklə, 2011-ci ilin yanvarında tərtib olunmuş hesabatdan bəzi hissələri təqdim edirik:

Maddə 22. Şəxsi həyatın toxunulmazlığı

Bu maddə əlilliyi olan bütün şəxslərin öz şəxsi həyatını, şərəf və ləyaqətini qorumaq hüququnu təsbit edir. 

Üzv ölkələr əlilliyi olan şəxslər ilə bağlı şəxsi, tibbi və reabilitasiya xarakterli məlumatların mühafizə edilməsi istiqamətində görülən tədbirlər barədə məlumat təqdim etməlidirlər.
Üzv ölkələr məxfiliyin təmin edilməsi adı altında əlilliyi olan şəxslərin gizlədilməməsi istiqamətində həyata keçirilən işlər barədə məlumat təqdim etməlidirlər.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hər kəsin şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq hüququ vardır. Qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa şəxsi və ailə həyatına müdaxilə etmək qadağandır. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatına qanunsuz müdaxilədən müdafiə hüququ vardır. Öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın toplanılmasına, saxlanılmasına, istifadəsinə və yayılmasına yol verilmir. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz, video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz. Hər kəsin yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər rabitə vasitələri ilə ötürülən məlumatın sirrini saxlamaq hüququna dövlət təminat verir. Bu hüquq qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada cinayətin qarşısını almaqdan və ya cinayət işinin istintaqı zamanı həqiqəti üzə çıxarmaqdan ötrü məhdudlaşdırıla bilər. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, hər kəs onun haqqında toplanmış məlumatlarla tanış ola bilər. Hər kəsin onun barəsində toplanmış və həqiqətə uyğun olmayan, tam olmayan, habelə qanunun tələbləri pozulmaqla əldə edilmiş məlumatların düzəldilməsini və ya çıxarılmasını (ləğv edilməsini) tələb etmək hüququ vardır.

Maddə 23. Evə və ailəyə hörmət

Bu maddə əlilliyi olan şəxslərin evlənmək və ailəyə sahib olmaq, dünyaya gətirmək istədikləri uşaqların sayını azad şəkildə seçmək və digər şəxslər ilə bərabər səviyyədə öz ailəsini saxlamaq hüquqlarını təsbit edir.
Üzv ölkələr aşağıdakı məsələlər üzrə məlumat təqdim etməlidirlər:
”¢ Əlilliyi olan şəxslərin azad və sərbəst şəkildə evlənmək və ailə qurmaq hüquqlarının həyata keçirilməsi istiqamətində görülən işlər
”¢ Əlilliyi olan şəxslərin ailə planlaşdırılması, yardımçı reproduktiv, qəyyumluq və ya övladlığa götürmək proqramlarından istifadə etməsini təmin edən tədbirlər
”¢ Əlilliyi olan şəxslərin tələb olunduğu halda uşaqların tərbiyə edilməsi istiqamətində yardım almasını və valideyn-övlad münasibətlərinin təmin edilməsi istiqamətində görülən işlər
”¢ Uşağın və ya valideynlərdən birinin və ya hər ikisinin əlil olması səbəbindən uşaqların öz valideynlərindən ayrılmamasının təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər
”¢ Əlilliyi olan oğlan və ya qızların gizlədilməsi, atılması, baxımsız qalması və ya təcrid edilməsi hallarının qarşısının alınması üçün əlilliyi olan uşaqların ata və analarına, eləcə də, ailələrinə yardımın göstərilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər
”¢ Valideynləri qayğısına qala bilmədikdə əlilliyi olan oğlan və qızların uşaq evlərinə verilməsi hallarının qarşısının alınması və onlara ailənin digər üzvləri, bu mümkün olmadıqda isə, icma daxilində seçilən ailə tərəfindən alternativ qayğının təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər
”¢ Xüsusilə qadın və qızlar daxil olmaqla, əlilliyi olan şəxslərin zorla sterilizə olunması hallarının qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 34-cü maddəsinə əsasən hər kəsin qanunla nəzərdə tutulmuş yaşa çatdıqda ailə qurmaq hüququ vardır. Nikah könüllü razılıq əsasında bağlanılır. Heç kəs zorla evləndirilə (ərə verilə) bilməz. Nikah və ailə dövlətin himayəsindədir. Analıq, atalıq, uşaqlıq qanunla mühafizə edilir. Habelə, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşları arasında nikahın bağlanma qaydası və şərtləri geniş surətdə şərh edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 120-ci maddəsinə əsasən məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilən şəxslər, o cümlədən, səhhətinə görə valideyn vəzifələrini həyata keçirə bilməyən şəxslər övladlığa götürən ola bilməzlər.

“Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 35-ci maddəsinə əsasən əlil, əqli və fiziki çatışmamazlıqları olan uşaqların növbədənkənar, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada tibbi, defektoloji və psixoloji yardım almaq hüququ vardır. Dövlət bu uşaqların sosial və psixoloji reabilitasiyasına, imkanlarına uyğun təhsil almalarına, peşə seçmələrinə, əməyə cəlb olunmalarına köməklik göstərir, uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlər görür.

“Uşaq hüquqları haqqında” Qanunun 36-cı maddəsində sağlamlıq imkanları məhdud uşağa qulluq edÓ™n şÓ™xslÓ™rÓ™ verilÓ™n güzÓ™ştlÓ™r şərh edilir. Belə ki, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa qulluq dövrü pensiya hüququ verÓ™n iş stajına daxil edilir vÓ™ uşağa qulluq edÓ™n şÓ™xsÓ™ yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 10 faizi məbləğində əlavə ödÓ™nilir. Yetkinlik yaşına çatmayan şÓ™xs postvaksinal fÓ™sadla Ó™laqÓ™dar xÓ™stÓ™liyÓ™ tutulduqda ona qanunvericilikdÓ™ müÓ™yyÓ™n edilÓ™n qaydada sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilənədək onun valideynlÓ™rindÓ™n biri vÓ™ ya qanuni nümayÓ™ndÓ™si fasiləsiz iş stajından asılı olmayaraq, orta Ó™mÓ™k haqqının 100 faizi miqdarında əmək qabiliyyətinin itirilməsinə görə müavinÓ™t almaq hüququna malikdir.

“Əlilliyin və uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısının alınması, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu Azərbaycan Respublikasında əlillər barəsində dövlət siyasətini müəyyən edir, əlilliyi doğuran səbəblərin aradan qaldırılmasına, əlillərin reabilitasiyasına, ictimai həyatın bütün sahələrində iştirak etmək üçün əlillərin bütün başqa vətəndaşlarla bərabər imkanlar almasına, öz fərdi qabiliyyətlərinə və maraqlarına müvafiq surətdə dolğun həyat sürməsinə kömək göstərən lazımi şəraitin yaradılmasına təminat verir.

Azərbaycan Respublikasının “Tək ahıl vətəndaşlara və əlillərə evlərində sosial-məişət xidmətinin göstərilməsinə dair Təlimat”ına əsasən Rayon-şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin sosial-məişət xidməti şöbəsi tərəfindən evlərdə tək yaşayan və həmin şəhərdə və rayonda (ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrində yaşayıb-yaşamamalarından asılı olmayaraq) qanunla onları saxlamağa borclu övladları və ya valideynləri olmayan 1-ci qrup əlillər, 75 yaşına çatmış qocalar sosial-məişət xidmətinə götürülürlər.

“Əlilliyin və uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısının alınması, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 45-ci maddəsinə əsasən kənardan qulluğa və yardıma ehtiyacı olan əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara sosial yardım orqanları evdə, yaxud stasionar müəssisələrdə tibbi və məişət xidmətləri göstərirlər. Sosial xidmət orqanları, habelə, fərdi qaydada sosial xidmət sahəsində peşəkar fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər isə ahıl əlillərə (evdə, yarımstasionar, stasionar məssisələrdə) məhz sosial xidmət göstərirlər.

“Əmək pensiyaları haqqında” 7 fevral 2006-cı il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsində sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan anaların əmək pensiyası hüququ əldə etmələri üçün güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan Respublikasında sosial müavinətlərin təyin olunması və verilməsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edən və bu sahədə yaranan digər münasibətləri tənzimləyən 7 fevral 2006-cı il tarixli “Sosial müavinətlər haqqında Qanun”un 9 və 10-cu maddələrində həmçinin, əlillər və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar barəsində müavinətlərin təyin edilməsi və ödənilməsi qaydaları göstərilmişdir. Eləcə də, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 03 fevral 2005-ci il tarixli qərarına əsasən “Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili üzrə İnkişaf proqramı” təsdiq edilmişdir. Proqramda əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi, onların təhsil aldığı xüsusi təhsil müəssisələrinin inkişafı, həmin uşaqların qeydiyyatının aparılması və təhsilə cəlb edilməsi əsas məqsədlərdəndir.

“Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (De-institusionalizasiya) və alternativ qayğı (2006-2015-ci illər) Dövlət Proqramı”nda müvafiq mövzu ilə bağlı məsələlər öz əksini tapmışdır. Proqramın əsas məqsədlərindən biri sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması zəminində uşaqların dövlət uşaq müəssisələrinə düşməsinin qarşısının alınması üçün preventiv tədbirlər görülməsi və belə müəssisələrdə olan uşaqların sayının tədricən azaldılmasıdır.

“Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 31-ci maddəsinə əsasən valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların müdafiəsi onların övladlığa, qəyyumluğa, himayəçiliyə, digər ailəyə verilməsi, bunlar mümkün olmadıqda isə uşaqlara baxan müvafiq müəssisələrdə yerləşdirilməsi üsulu ilə təmin edilir.

Əhalinin sağlamlığının qorunmasına, hər bir insanın fiziki və ruhi sağlamlığının mühafizəsinə, onun fəal uzun ömürlüyünün artırılmasına, tibbi yardımla təminatına yönəldilmiş siyasi, iqtisadi, hüquqi, elmi, tibbi, sanitariya-gigiyena xarakterli tədbirlərin məcmusunu özündə birləşdirən Azərbaycan Respublikasının 26 iyun 1997-ci il tarixli “Əhalinin Sağlamlığının Qorunması haqqında Qanun”unun 31-ci maddəsinə əsasən tibbi sterilizasiya insanı nəsil artımı vermək qabiliyyətindən məhrum etmək, yaxud qadını hamiləlikdən qorumaq məqsədi ilə tətbiq edilir. Tibbi sterilizasiya yalnız müdaxilə olunan şəxsin yazılı ərizəsinə və tibbi göstərişlərə əsasən həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyəsi əsasında hazırlanıb.

Paylaş:
17/5/2018 [14:05]: Olimpiada qalibləri ali məktəblərə imtahansız qəbul olunacaqlar
6/6/2017 [00:50]: Bürclər - 6 İYUN
5/6/2017 [22:06]: İyirmi səkkiz il sonra Naxçıvanda
5/6/2017 [10:36]: İTV-də yeni təyinat
5/6/2017 [10:33]: Ağır vəziyyətdə olan azərbaycanlı nazir Türkiyəyə aparıldı
5/6/2017 [10:29]: Bakıda dəhşətli hadisə: Bardan evə gətirdiyi qadını...
5/6/2017 [10:20]: 26 yaşlı milyarderdən qeyri-adi Ramazan hədiyyəsi - VİDEO
5/6/2017 [10:17]: “Maşın”da növbəti insident
5/6/2017 [10:04]: Azərbaycan elminə ağır itki üz verib - FOTO
5/6/2017 [08:49]: İlanlar həyət və evlərə daraşıb - FOTO
5/6/2017 [08:37]: Saatlı və Qubada ev yanıb
5/6/2017 [08:33]: Putin: “ABŞ bütün dünyada siyasi proseslərə müdaxilə edir”
5/6/2017 [08:28]: Qonşu qadınlar arasında dava
5/6/2017 [08:21]: İki xalaoğlu bıçaqlandı
5/6/2017 [08:18]: Dörd ölkə Qətərlə diplomatik münasibətləri kəsdi
5/6/2017 [01:19]: Dərmandan daha təsirli olan gilas haqqında BİLMƏDİKLƏRİNİZ
5/6/2017 [00:07]: Bürclər - 5 İYUN
4/6/2017 [23:33]: Azərbaycanda qeyri-adi toy karvanı - VİDEO
4/6/2017 [23:10]: Məşhurların siması olduğu şirkət fırıldaqçı çıxarsa...
4/6/2017 [22:54]: Belə uşaqların 86%-ini valideynlər özü “yetim” edir
4/6/2017 [22:42]: Toyda dava düşdü - yaralananlar var
4/6/2017 [22:18]: Azərbaycanda ağır yol qəzası - 6 nəfər yaralandı
4/6/2017 [21:51]: Ağız, tər və sidik qoxuları bu xəstəliklərin XƏBƏRÇİSİDİR
4/6/2017 [21:47]: Qardaş bacısını internetdə satışa çıxardı -Londonda
4/6/2017 [21:41]: Ramazanın 10-cu gününün duası, imsak və iftar vaxtı
4/6/2017 [21:38]: 16 yaşlı qız intihara cəhd etdi
4/6/2017 [20:49]: Sürücülərin nəzərinə: bu yerlərdə parklanma ödənişli olacaq
4/6/2017 [20:14]: Araz Ağalarov: “Biz qənaət etməyi yaxşı bacarırıq”
4/6/2017 [19:53]: Səbəbsiz gülüş bu 4 XƏSTƏLİYİN simptomu ola bilər
4/6/2017 [19:37]: Məhəmməd peyğəmbərdən bəhs edən qalmaqallı film 2 gün sonra televiziyada göstəriləcək
4/6/2017 [19:32]: Bakıda qəribə olay: Xalası ilə xəstəxanaya gedən uşaq yoxa çıxdı
4/6/2017 [19:22]: Hökumət “Tanrıların qızılları”na göz dikdi: Trilyon dollarlıq xəzinə uğrunda MÜHARİBƏ
4/6/2017 [19:03]: Vahid Mustafayevin adı hallanan hadisəylə bağlı Rəsmi açıqlama
4/6/2017 [18:44]: Bakı aeroportunda kuryoz hadisə - Başqasının pasportuyla DSX-dən keçdi
4/6/2017 [18:32]: Göygöldə əcnəbi turistin başına iş gəldi
4/6/2017 [18:28]: Azərbaycanda DƏHŞƏT: Mühərrikin pəri sürücünün qarnını parçaladı
4/6/2017 [16:43]: Polis Vahid Mustafayevin motosiklet karvanını saxladı - FOTOLAR
4/6/2017 [16:11]: Londonun şərqində xüsusi əməliyyat keçirilir
4/6/2017 [15:18]: Natiq Əliyevin vəziyyəti ilə bağlı xəstəxanadan AÇIQLAMA
4/6/2017 [15:00]: Polisin otellərdə nikahsız vətəndaşlara qarşı reydləri barədə yazılara DİN-dən AÇIQLAMA
4/6/2017 [14:41]: “İntihar etməyə gedirəm” yazan uşağın meyiti tapıldı
4/6/2017 [14:35]: Azərbaycan prezidenti Böyük Britaniya baş nazirinə başsağlığı verib
4/6/2017 [14:02]: ABŞ PKK-nın Suriya qolu ilə Rakka əməliyyatına başlayıb
4/6/2017 [13:26]: Çempionlar Liqasının final oyunu zamanı İtaliyada 1000-dən çox insan xəsarət aldı - VİDEO
4/6/2017 [13:07]: Londonda terror aktları nəticəsində ölənlərin sayı artır - VİDEO
4/6/2017 [12:34]: Rusiyanın güllələnərək öldürülənlərin sayı 9 nəfərə çatıb
4/6/2017 [12:09]: İyunun 5-ə HAVA PROQNOZU
4/6/2017 [11:58]: Nazir xəstəxanaya yerləşdirildi
4/6/2017 [11:24]: Dolların iyunun 5-nə olan məzənnəsi
4/6/2017 [11:20]: Sərxoş sürücü ağır qəza törətdi: ÖLƏN VAR
4/6/2017 [10:11]: "Zidan ömrü boyu "Real"da qala bilər"
4/6/2017 [10:00]: London polisi terrorçu olduğu ehtimal edilən üç nəfəri məhv etdi
4/6/2017 [09:53]: Rusiyada 8 nəfər güllələnərək öldürüldü
4/6/2017 [09:48]: Cəbhə xəbərləri
4/6/2017 [09:40]: Tramp Londona yardım təklif etdi
4/6/2017 [09:29]: Manilada kazinoya silahlı basqın: 36 nəfər öldü - VİDEO
4/6/2017 [09:10]: Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə birgə hərbi təlim
4/6/2017 [09:05]: Göygöl sakini körpüdən yıxıldı
4/6/2017 [09:02]: Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsi keçirilir
4/6/2017 [08:57]: Londonda terror aktları: 6 nəfər öldü, 30 nəfər yaralandı
4/6/2017 [00:43]: Qeyri-adi hadisə: Göyərçin Putinə "hərbi salam" verdi -VİDEO
4/6/2017 [00:23]: Putin: "NATO-da müttəfiq yoxdur, yalnız vassallar var"
4/6/2017 [00:08]: Bürclər - 4 İYUN
3/6/2017 [23:37]: Pulun yoldan çıxardığı milyarderlər
3/6/2017 [23:15]: İnanılmaz - Körpə qocalıq sindromu ilə doğuldu
3/6/2017 [22:24]: Bakıda onlarla sakin tülkülərin hücumuna məruz qalıb
3/6/2017 [22:15]: 19 yaşlı qızını bıçaqlayıb Azərbaycandan qaçmaq istədi
3/6/2017 [22:09]: Əfqanıstanda qəbiristanlıqda partlayış: 20 ölü
3/6/2017 [21:51]: Sankt-Peterburq sakini iyun ayında donub öldü
3/6/2017 [21:43]: ABŞ-da homoseksual ata "ana" olmağa hazırlaşır
BÜTÜN ARXIV BIR SIRADA

Azərbaycan Respublikasının dünya birliyinə inteqrasiyası, region ölkələri və digər dövlətlərlə, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi


www.bizimyol.info
saytı "Bizim Yol" qəzetinin
internet ünvanıdır
Təsisçi və baş redaktor:
Bahəddin Həziyev
Veb-redaktor:
Müşfiq Hüseynov
Ünvan: AZ1100, Bakı şəh.,
Mirəli Seyidov küçəsi, 51,
"Arqus" binası
Tel: (+99455) 911 85 15
e-mail: [email protected]