Qarabağ Gündəm Cəmiyyət Hadisə Siyasət Dünya Sağlamlıq Sosial-İqtisadi
Məşhur alimin poetik düşüncələri...
Məşhur alimin poetik düşüncələri...

Elmi, sosial, siyasi yazıları ilə tanıdığımız məşhur alim, Lütfi Zadə adına Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Nemət Məmmədlinin poetik ifadələri.

MƏN BURA ANAMI GÖRMƏYƏ GƏLDİM

Sevimli Xalq şairimiz Ramiz Rövsənə hörmət və sayğılarla.

Mən bu sevilməli, mən bu sevməli,

Dünyaya sevilib, sevməyə gəldim.

Bir dünya tapılmaz bundan sevməli,

Mən də tamahlanıb sevməyə gəldim.

Hələ bu dünyada izim yox idi,

Ana bətnindəydim, sözüm yox idi

Duyurdum anamın məhəbbətini,

Mən bura anamı görməyə gəldim.

İşıqlı dünyada gözümü açdım,

Bəsirət gözüylə dünyaya baxdım

Allahın nurundan bəhrələnərək

Sevməli kim varsa hamısın tapdım.

                                 25.06.2023

SAZ HAVASINDA...

Bu millət uludur, çox da qədimdir.

Sorağı tarixin dibindən gəlir.

Şeri də, sözü də qəlbəyatandır.

Atalar sözləri dada çatandır.

Ozanlar söz deyib, rahatlanıblar

Aşıqlar saz çalıb, qanadlanıblar.

Şairlər fəlsəfi fikirlərilə,

Könül dünyamıza işiq saçıblar.

Biz də böyümüşük söz yarışında,

Aşıq avazında, söz savaşında.

Dünya at belində qılınc çalanda,

Hünər göstərmişik saz havasında.

Aşıq Ələsgərin hikməti vardır,

Aşıq Ədalətin simli sazında.

Onun "Rühanisi "aparır bizi,

Ruhlar dünyasına saz havasında.

                                    18.08.2023

HƏR ÖMÜR BİR KİTABDIR

Hər ömür bir kitabdır,

Sözlü, söhbətli, sirli.

Ya qatı açılmamış,

Ya solmuş, əzik, kirli.

Solmaq zamandan gəlir,

Vaxt ömür ölçüsüdür.

Qocalığa aparan,

Qəlbin üzüntüsüdür.

Əziklik, sıxıntıdan,

Qəmdən, kədərdən gəlir

Gözlənməyən məqamda

Dəyən zərbədən gəlir.

Kitab rəfdə qalanda,

Qatı açılmayanda,

Dilbilməz, qaradinməz,

Adamlara bənzəyir.

Heç kəsin əli dəymir

Heç kəslə sövdələşmir.

Cansızlaşır, bütləşir,

Məramını dəyişir.

Kitabla söhbət edin,

Kitab canlı aləmdir.

Orada yazılanlar

Ağıl-zəkadan gəlir.

Zəka sahiblərinin

Dünyaya verdikləri

Allahın dərgahından,

Göydən, səmadan gəlir.

                      11.10.2023

CİSMƏ ƏSİR DÜŞMƏYİN

Cismə əsir düşməyin.

Çünki yolu daşlıdır.

Görüntüsü cəlbbedən,

Məğzi bulaşıqlıdır.

Çingiz xanın məzarı

Bilinməyir hardadır,

Napalyon soyduqları

Parisdə, Luvrdadır

Nefertiti Piterdə

Nevanın sahilində,

Afrikanın şirləri

Qədim bulvarlardadır.

Bəs, dəbilqəli-cüssəli,

Qəzəbli və hikkəli,

Gəzəndə Yer titrədən

Şərqi soyub gətirən

Pəzəvənglər hardadır?

Əlbətdə Yerin altda,

Lıqqada, qaramatda,

Əbədi qazamatda.

Adı it dəftərində,

Ruhu da çarmıxdadır.

                      9.01.2024

AZƏRBƏYCAN

Qədim dünyamızın mərdlik məkanı,

Şöhrəti dolaşır bütün dünyanı.

Hər yeri cənnətdir, bağdır, bağatdır,

Vücudu ürəkdir, qoldur, qanaddır.

Altı da, üstü də zərdir, qızıldır.

Ən böyük sərvəti insanlarıdır.

Günəşdən götürür, nuru, qüdrəti,

Adında gizlənib kodu-hikməti:

Azər-ucalıqdır, oddur-atəşdir.

Müdrik babaların ruhundan gəlir.

Bəycan, bəy canlıdır, vətən canlıdır.

Kökdən gələn bəylik nəslə bağlıdır.

Qüvvədir, ürəkdir, bəxtəvərlikdir

Mərdləri yüksəldən hünərvərlikdir.

Əjdadlarımızın qıllnc səsləri,

Bədo atlarının ayaq səsləri,

Sərin bulaqların şırıltısında,

Əsən küləklərin sədasındadır.

Azərbəycan, Azərbəycan!

Həmişə yaşıl, həmişə cavan!

                                  11.01.2024

DANIŞMAQ BİR BAŞQA, YAZMAQ BİR BAŞQA

Danışmaq asandır, yazmaq çətindir,

Çünki yazılanlar zəkadan gəlir.

Kim bilir, kim yazıb, kim oxuyacaq,

Özündən razılar nə uyduracaq.

Səhərdən-axşama hamı danışırr,

Evin pişiyindən, çölün itindən,

Səhranın zülmündən, dağın risqindən,

Qədim insanların mətinliyindın.

İnsan nə görürsə, onu götürür,

Yaxşı bildiyini yazıb ötürür.

Yazmaq danışığı rəsmiləşdirir,

Fikri-düşüncəni dəqiqləşdirir.

Əvvəl dediyini sonra danarsan,

Amma, yazdığına təslim olarsan.

Odur ki, yazını uçuz tutmayın,

Ömür sonsuz deyil, heç unutmayın.

Yazılan nə varsa, hardasa qalır,

Gələn nəsillərə müjdə aparır.

Çalışın millətin qeydinə qalın,

Düşünün danışın, düşünün yazın.

Zaman da dəyişir, dövranda başqa,

Danışmaq bir başqa, yazmaq bir başqa.

Hər biri vacibdir ünsiyyət üçün,

Ömrü gülüstana çevirmək üçün.

                                22.01.2024

PARA-PULİT XƏSTƏLƏRİ

Para-pulit xəstəlikdir,

Xroniki ağır, illət.

Görünməmiş bir bəladır,

Düçar olub bir çoxları.

Cəfası çox, ağrısı yox

Həm dərd verir, həm əziyyət.

Para heç vaxt bütöv olmaz,

Milyon olsun, ya da milyard.

Yığılacaq manat-manat.

Xərclənəcək karat-karat.

Mən demirəm, bunu deyir,

Bizim Quran, İncil, Tövrat.

Sağın para, solun para,

Qoy sandığa, tik divara.

Arkadaşın xəstə yatır,

Versən,verəcəy dərmana

Vermə saxla, yekələnsin,

Bir az da ərsəyə gəlsin,

Puçurlansın, yarpaqlansın,

Aşsın-daşsın, ərşə çatsın

Ərşin yolu haçalıdır,

Para-pulit israrlıdır.

Əvvəl-axır "Dur!" deməsən

Sonun iflas məqamlıdır.

Duyacaqlar, pusacaqlar,

Qazacaqlar, tapacaqlar,

Alacaqlar, satacaqlar,

Axırına catacaqlar.

Pulun sadiq nökərləri,

Para-polit xəstələri.

  7.02.2024

TƏFƏKKÜRÜN AÇARI

İndi hamı danışır,

Bilən də, bilməyən də,

Atır sözü havaya

Ürəyi istəyəndə.

××××××

Demir ki, ətrafında

Bəlkə düşünən də var,

Kəlməni göydə tutar,

Atar-tutar qaytarar.

×××××××

Çalışın tələsməyin,

Hardasa danışanda,

Xüsusilə cəm olun

Millətdən danışanda.

×××××××

Millət hamının deyil,

Dərdini, sevgisini,

Zehnində cəmləşdirən

Vətənpərvərlərindir.

×××××××

Odur ki, tələsməyin

Əvvəl yaxşı dinləyin,

Sonra götür-qoy edib

Fikrinizi söyləyin.

×××××××

Söz kəlamdır, yerində,

Yazarsan, danışarsan,

Fikrini nizamlayıb,

İstəyinə çatarsan.

×××××××

İnsanın qiymətini

Düşüncəsi artırır.

Düşüncənin saflığı

Nitqi aydınlaşdırır.

××××××××

Nitqə bəlağət verən,

Düşüncədir, zəkadır,

Bütün bu deyilənlər

Təfəkkürlə bağlıdır.

××××××××

Təfəkkürün açarı,

Yalnız oxumaqdadır;

Bünövrəsi oxumaq,

Divarları oxumaq,

Zirvəsi oxumaqdır.

         24.03.2024

Nemət Məmmədli Nemət Məmmədli,

Lütfi Zadə adına Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü

Son xəbərlər
Bütün xəbərlər »